Resultat Test de l’Emprenedoria

  • Nom i Cognoms:
  • Email:

Encara que en el teu perfil hi ha alguns dels caràcters d'una persona amb perfil emprenedor, segons el gràfic adjunt, cal millorar en una part important de les competències analitzades. Intenta esbrinar les raons de tot això i procura adquirir hàbits emprenedors si realment el que vols és portar endavant la teva pròpia empresa.

Autoconfiança / Autoconeixement: 0

Creativitat: 0

Iniciativa: 0

Assumpció de riscos: 0

Treball en equip: 0

Compromís / Dedicació: 0

Adaptació als canvis: 0

Planificació: 0

Comunicació: 0Nota: La puntuació màxima que es pot assolir en cada habilitat o competència és 12 punts.